หน้าแรก ธรรมมะ ผลกรรม 17 ข้อ ทำให้ต้องไปเกิดเป็น ”เปรต”

ผลกรรม 17 ข้อ ทำให้ต้องไปเกิดเป็น ”เปรต”

1377
0
แบ่งปัน

ตามหลักศาสนาพุทธแล้ว เรื่องของบาป บุญ คุณ โทษนั้นมีจริง และขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งหลายคนต้องเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตแน่นอน ว่าหากกระทำไม่ดีจะได้เกิดไปเป็นเปรต หรืออาจจะไม่ได้ผุดได้เกิดเลยก็ได้

ซึ่งวันนี้ ติดใจ.com ได้นำคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม มาบอกเล่าเรื่องราวของผบบาปทั้ง 17 ข้อ ที่เผยรูปลักษณ์ของคนที่จะไปเกิดเป็นเปรต

1. เป็นคนอิจฉาริษยาคนร่ำรวยสูงกว่าตน ดูถูกดูแคลนคนยากจนและต่ำกว่าตน

2. ตระหนี่ไม่ทำทาน และยังกีดกันคนที่จะทำทาน

3. นำทรัพย์สินของพระภิกษุสงฆ์และส่วนรวมมาเป็นของตน

4. ติฉินนินทากล่าวร้ายพระ และครูบาอาจารย์ของตน

5. ยุยงสงฆ์และหมู่คณะให้แตกกัน

6. ให้ยาหญิงมีครรภ์เพื่อทำลายเด็กในครรภ์

7. แช่งด่าคนที่ทำบุญและทำความดีต่อสังคมและพระสงฆ์

8. ใช้อุบายทุจริตในการค้า

9. ประทุษร้ายต่อพ่อแม่

10. ไม่ยอมให้ทานด้วยข้าว และยังสาบานยืนยันว่าไม่มีข้าว ซึ่งเป็นการกล่าวมดเท็จ

11. ลักขโมยของคนอื่นมากิน และสบถสาบานว่าไม่ได้ขโมย

12. กลางคืนถือศีล กลางวันเป็นพราน

13. เป็นเจ้าเมืองหรือผู้ใหญ่ ที่ชอบกินสินจ้างรางวัล

14. ทำบุญด้วยของเหลือเดน

15. ถวายภัตตาหารด้วยเนื้อหมาและเนื้อสัตว์ที่มีเล็บ

16. ข่มเหงรังแกคนยากจน

17. ตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่า

เรื่องของเวรกรรมและบาป บุญ คุณ โทษนั้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน และท่านใดที่ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม และความถูกต้อง หมั่นทำบุญ กตัญญูผู้มีพระคุณ ก็ไม่ต้องเกรงกลัวต่อผลกรรมใด ๆ และยังทำให้มีจิตใจที่แจ่มใสในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

ที่มา: Gangbeauty

Comments

comments